fro130

Pe fondul apropierii epuizării resurselor clasice de energie(hidrocarburi) şi a problemelor de mediu provocate de exploatarea intensivă a acestora, se impune promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. O directivă a CE stabileşte drept ţintă pentru anul 2020, ca un procent de 20% din totalul energiei consumate sa fie din surse regenerabile.

Biomasa reprezintă una dintre cele mai importante surse regenerabile de energie pe plan european, constituind o cale identificată de creştere a potenţialului economic al exploatărilor agricole dar şi de contribuţie la o dezvoltare durabilă în domeniul agriculturii. Plecând de la aceste consideraţii, Agenţia Locală a Energiei Alba a organizat în data de 19 septembrie 2008, seminarul ”Biomasa – cale spre o dezvoltare durabilă a agriculturii în judeţul Alba”.

Seminarul a fost inclus în programul Târgului Apulum Agraria desfăşurat la Alba Iulia şi a avut loc la pavilionul amplasat în  Şanţurile Cetăţii, principala zonă de desfăşurare a târgului.  De altfel, scopul acestei acţiuni a fost să atragă atenţia asupra potenţialului economic al biomasei dar şi al impactului ecologic al utilizării ei.

La seminar au participat reprezentanţi ai asociaţiilor şi exploataţiilor agricole, specialişti din agricultură, din instituţii de reglementare şi consultanţă în domeniu, reprezentanţi ai firmelor care se ocupă cu exploatarea şi prelucrarea masei lemnoase dar şi proprietari de suprafeţe agricole din zona rurală.

Lectori si teme abordate:

  • Agenţia Locală a Energiei Alba: Biomasa – potenţial economic şi cale de reducere al impactului agriculturii asupra mediului;
  • Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca: Agricultura modernă între provocarea exploatării intensive şi şansa dezvoltării durabile;
  • Oficiul pentru Studii şi Cercetări Pedologice Alba: Situaţia terenurilor agricole din jud. Alba – pretabilitatea acestora pentru culturi de plante energetice;
  • Serviciul Public de Management Energetic Harghita: Salcia energetică – o şansa pentru reintegrarea în circuitul agricol al terenurilor degradate: experienţa jud. Harghita;
  • Universitatea 1Decembrie 1918 Alba Iulia: Bio-energia (BE) o şansă pentru comunităţile locale
  • Consiliul Judeţean Alba, Iulius Iuga, Proiectul MOFRER- o cale de înfiinţare a unei filiere lemn – energie în judeţul Alba