fro498

Sistemul de alimentare cu energie „verde” a stânei de la Pianu este funcțional

În luna octombrie 2010 a fost finalizat proiectul care şi-a propus alimentarea consumatorilor stânei ecologice amplasate la Pianu de Sus printr-un sistem permanent de energie electrică folosind energia solară și eoliană.

Sistemul este compus din panouri fotovoltaice cu o putere totală de 1,05 kW amplasate pe un suport metalic și o turbină eoliană de 2,4 kW amplasată la 200 m de stână. Panourile şi turbina transformă energia solară respectiv eoliană în energie electrică. Această energie este transmisă apoi către consumatorii electrici ai stânei sau stocată în acumulatorii amplasați în interiorul stânei. Automatizarea proceselor descrise mai sus este asigurată de un invertor cu putere maximă de 4 kW și două regulatoare de încărcare a bateriei de acumulatori, unul pentru turbină şi altul pentru panouri.

Inițial a sistemul a fost proiectat în așa fel încât turbina să intre în funcțiune numai în cazul în care panourile fotovoltaice nu făceau față consumului din stână. Ulterior sistemul a fost modificat astfel încât turbina să funcționeze permanent în paralel cu panourile fotovoltaice și să genereze astfel energie pe toată perioada în care există resursă de vânt.

În colaborare cu Universitatea 1 Decembrie 1918, Agenția Locală a Energiei Alba urmează să implementeze un sistem de monitorizare și transmisie către sediul ALEA a datelor de producție de energie, viteză și direcție vânt, umiditate, temperatură, presiunea aerului. Această măsură a energiei vântului comparativ cu energia obținuta va folosi ca studiu de caz pentru optimizarea producției de energie în aplicații care vor fi dezvoltate în viitor.