În data de 6 aprilie 2023 ALEA a derulat la Alba Iulia a 2-a sesiune a modulului de training privind „Consolidarea capacității autorităților publice din Europa Centrală și de Est în vederea elaborării planurilor de acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC)”, modul de formare organizat în cadrul proiectelor CEESEU și ENERGee Watch.


Evenimentul, parte a unui program mai amplu de training, a fost gândit a fi unul interactiv și aplicat la nevoile reprezentanților municipalităților/organizațiilor cu sprijinul proiectelor CEESEU și ENERGee Watch, cofinanțate prin Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, proiecte în care ALEA este partener național.


Sesiunea 2 al modulului de trainig s-a desfășurat conform curriculei de training dezvoltat de proiectul CEESEU prin care ALEA a oferit informații despre aspectele cheie care stau la baza stabilirii viziunilor municipalităților în domeniul energiei durabile și a schimbărilor climatice, respectiv în domeniul sărăciei energetice la nivel local. Totodată s-a realizat un consistent transfer de cunoștințe privind metodologia Convenției Primarilor privind Clima și Energia (inițiativă de anvergură la nivel mondial privind planificarea energetică și climatică durabilă).


S-au atins aspecte practice prin care autoritățile locale pot beneficia de platforma și metodologia CoM în realizarea PAEDC și au fost prezentat pachetul de cursuri din proiectul ENERGee Watch.

Detalii eveniment ENERGee Watch

Organizat în format hibrid, la eveniment au fost prezenți cca 30 de reprezentanți ai autorităților locale din România dar și ai altor organizații care operează în domeniul planificării energetice durabile.


ALEA va continua să furnizeze acest sprijin pentru autoritățile publice din România în vederea elaborării PAEDC și în viitor, următorul pas fiind organizarea celei de-a 3-a sesiuni care va completa curicula legată prin identificarea măsurilor aferente PAEDC-urilor și surse de finanțare destinate implementării acestora.

Detalii modul Training ALEADetalii proiect CEESEU
Detalii proiect ENERGee Watch