Apa uzată municipală din Europa conține o cantitate de energie chimică disponibilă de aproximativ 87.500 GWh/an. Aceasta corespunde aproximativ capacității a 12 centrale electrice mari. Datorită tehnologiilor utilizate în prezent și pierderilor asociate de energie în etapele individuale de proces, tratarea apelor uzate în Europa consumă în schimb energie primară echivalentă cu producția a mai mult de două centrale electrice medii.


Utilizarea energiei chimice disponibile în apa uzată reprezintă o mare oportunitate ca municipalitățile, asociațiile de ape reziduale și operatorii instalațiilor de tratare a apelor reziduale să evolueze de la un utilizator de energie la un producător de energie și astfel, pe de o parte, să reducă costurile și pe de altă parte, să ofere o contribuție importantă la schimbările climatice și tranziția în domeniul energiei.

În cadrul proiectului „POWERSTEP” (Horizon 2020), se testează noi tehnologii și concepte, maximizând cooperarea între cercetare și industrie, pentru a face disponibil conținutul de apă al canalizării pe instalațiile existente de tratare a apelor reziduale, fără investiții majore.

În vederea introducerii conceptul de stații de epurare a apelor uzate eficiente din punct de vedere energetic pentru reprezentanții municipalităților, pe 17 aprilie 2018 va fi organizat un workshop regional al proiectului POWERSTEP în Timișoara. Workshop-ul se adresează municipalităților inovatoare cu obiective ambițioase în materie de mediu și climă.


Program Workshop Evenimentul va avea loc în limba engleză Înscriere