Sursele regenerabile de energie energia solară, energia eoliană, energia hidro-electrică, energia mareelor, cea geotermală și cea obținuta din biomasă – sunt alternative esențiale la combustibilii fosili.

Toate sursele regenerabile cu excepția mareelor și surselor geotermale sunt, de fapt, derivate din energia solară, Soarele fiind sursa principală de energie a Pământului, sursă care generează toate procesele biologice și meteorologice.

Folosind aceste surse se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din producerea și consumul de energie din surse convenționale. Se apreciază la 50% contribuția dioxidului de carbon la efectul de seră, alături de ozon 8%, fluoroclorocarburi 24%, metan 13% şi oxizi ai azotului 5%.

Pentru a atinge ținta de 20% consum de energie din resurse regenerabile (din totalul energiei consumate) până în anul 2020, Uniunea Europeană intenționează să-și orienteze eforturile către sectoarele electricitate, încălzire, răcire și biocombustibili.