S3UNICA.RO

Dacă reprezentați o universitate publică și sunteți interesat de implementarea unor soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul clădirilor din campusul universitar, aveți posibilitatea să intrați în contact cu grupul nostru de experți pentru a primi sprijin de specialitate privind dezvoltarea unor proiecte dedicate creșterii performanței energetice în clădiri – inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie – finanțate prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027.

Ce este cadrul de evaluare expert?

Este o structură de sprijin formată dintr-un grup de experți în domeniul energiei dedicată solicitanților care depun propuneri de proiecte de eficiență energetică pentru clădirile campusului universitar și alte clădiri publice situate în Regiunea de Dezvoltare Centru, propuneri depuse PR Centru 2021-2027.

Membrii grupului consultativ expert
Expert energie Expert energie Expert energie
Cadru Universitar din Universitatea Transilvania din Brașov Cadru Universitar din Universitatea Tehnică din Cluj Napoca Cadru Universitar din Universitatea Valahia din Târgoviște

Care este rolul cadrului de evaluare expert?

Grupul de experți va oferi consultanță tehnică de specialitate solicitanților universităților pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru lucrări de EE la clădiri publice depuse spre finanțare în cadrul PR Centru 2021-2027.

Grupul va colabora îndeaproape cu structura de sprijin a ADR Centru oferind consiliere pe probleme legate de energie în elaborarea propunerilor lor. Cadrului de evaluare expert este complementar serviciului de suport al ADR Centru dedicat solicitanților PR Centru 2021-2027.

Cum funcționează cadrul de evaluare expert?

Solicitanții care solicită sprijin tehnic pe probleme legate de energie în elaborarea propunerilor lor vor beneficia de consultanță gratuită vor trebui să își creeze un cont în instrumentul online de sprijin (vezi procedura de înregistrare aici).

Odată contul creat în secțiunea ”Cadrul de evaluare expert” din cont vor fi disponibile datele de contact ale membrilor din grupul de evaluare expert precum și date despre expertiza acestora. În funcție de nevoile solicitanților aceștia identifică expertul pentru furnizarea informațiilor necesare și ia direct legătura cu acesta. Fluxul de informații este bidirecțional și conversațiile vor avea loc strict între solicitanți și expertul identificat în condiții de confidențialitate a datelor.

ALEA va interveni, în limitele capacității, doar la solicitarea expresă a părților în eventualitatea nevoii de intermediere a rezolvării unor situații specifice.
ALEA va monitoriza gradul de rezolvare a solicitărilor venite din partea solicitanților.