Agenția Locală a Energiei Alba a început procesul de transfer de experiență către o nouă regiune din România. Transferul de experiență are ca obiectiv înființarea unui nou centru de date energetice în zona metropolitană a Municipiului București prin activitățile pe care Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului București ca organizație replicatoare urmează să le desfășoare în acest scop.

Vor fi desfășurate activități comune de învățare la sediile celor două agenții, determinându-se un set de bune practici și evaluându-se necesitățile pentru noua regiune. Demararea activităților noului observator presupune etape de analiză a resurselor și formarea unor acorduri de colaborare specifice necesarului de date energetice din regiunea vizată, activități care se vor desfășura pe parcursul anului 2016 și ulterior.


În domeniul acordurilor de colaborare cu furnizori de date și autorități publice locale, ANERGO a semnat în luna Ianuarie 2016 un acord de cooperare cu E.ON Distribuție Romania, cel mai important furnizor de energie din regiune, cu cea mai mare pondere a consumurilor energetice, acesta urmând a furniza anual observatorului date esențiale pentru susținerea autorităților locale privind consumurile la nivel de localitate și estimări ale emisiilor de CO2. În prezent ANERGO are încheiate acorduri de colaborare cu 12 autorități locale din județul Alba și cu 6 furnizori de date energetice. Pentru detalii accesați meniul din partea dreaptă.