Proiectul DATA4ACTION oferă oportunitatea de a deveni partener al proiectului pentru 12 organizații din regiuni noi din întreaga Europă. Următoarele condiții preliminare sunt esențiale:

• Un angajament puternic al regiunii dvs. de a sprijini obiectivele UE 20-20-20;
• Motivație pentru implementarea colaborărilor privind schimburile de date energetice sau colectarea acestora;
• Cunoașterea nevoilor autorităților regionale și locale;
• Competențe în domeniul planificării energetice la nivel regional și posibilitățile de a avea un impact important.


Autoritățile locale și regionale, municipalități, agenții locale de energie și facilitatori energetici din România, preocupați de dezvoltarea energetică durabilă, sunt chemați să aplice la apelul deschis din cadrul proiectului european DATA4ACTION pentru demararea unui transfer de experiență care va fi furnizat de Agenția Locală a Energiei Alba – Partenerul proiectului DATA4ACTION în România.

Rolul nostru este acela de a vă furniza soluții și bune practici în domeniul eficienței energetice și implicarea regiunii dvs. în efortul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră conform obiectivelor UE 20-20-20, prin semnarea de acorduri pentru derularea unor schimburi de date între autoritățile locale și furnizorii de date energetice, la nivel local și regional. Pentru a se derula conform proiectului, schimburile de date vor fi bilaterale, organizația dvs. urmând să aibă rolul de centru de date, cu obiectivul de a susține dezvoltarea unui observator energetic regional, așa cum este Observatorul Energetic Alba – ANERGO. Acordurile de colaborare astfel întemeiate pot susține implementarea și monitorizarea progresului din cadrul Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (vezi Convenția Primarilor) utilizând datele energetice obținute pentru realizarea Inventarelor de Emisii.

Documentele atașate acestui articol conțin detalii suplimentare despre modalitățile prin care se va derula transferul de experiență către organizația dvs. Descărcați Apelul la Participare și Chestionarul de la următoarele link-uri:


Descarcă Apelul la Participare în cadrul proiectului european DATA4ACTION (PDF)
Descarcă Chestionarul pentru Evaluare organizație parteneră nouă DATA4ACTION (DOCX)

Pentru ca organizația dvs. să fie inclusă în procesul de evaluare ca nouă organizație parteneră a proiectului DATA4ACTION, trimiteți-ne Chestionarul completat conform instrucțiunilor din interiorul documentului până la data de 15 octombrie 2015. În urma analizei pe care o vom realiza, organizația câștigătoare va beneficia de experiența noastră privind  și stabilirea unor acorduri de cooperare pentru schimburile de date energetice și înființarea unui nou centru de date energetice, conform proiectului.