În data de 11 Decembrie 2014 Agenția Locală a Energiei Alba, în calitate de partener al proiectului european DATA4ACTION, a organizat prima întâlnire a Comitetului Regional de Coordonare al proiectului din România.

Au participat facilitatori energetici, autorități publice și furnizori de date energetice.

Principalele puncte parcurse în cadrul acestei întâlniri au fost:

  • atribuțiile și responsabilitățile părților implicate și asumarea rolurilor prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere;
  • analiza conținutului Memorandumului de Înțelegere;
  • înființarea și rolul Observatorului Energetic Alba – ANERGO;
  • prezentarea etapelor necesare pentru realizarea ANERGO;
  • analiza modelului Memorandumului de Colaborare DATA4ACTION pentru asumarea schimburilor de date energetice între ANERGO și Autorități Locale și între ANERGO și Furnizorii Regionali de Date Energetice;
  • tipurile de date energetice necesare și disponibilitatea lor.

În urma acestei întâlniri:

  • a fost semnat Memorandul de Înțelegere D4A de toți membrii Comitetului Regional de Coordonare D4A;
  • a fost acceptată forma Memorandumului de Cooperare D4A;
  • a fost demarat procesul de înființare a Observatorului Energetic ANERGO ca parte din ALEA.