Agenția Locală a Energiei Alba, în calitate de partener al proiectului european DATA4ACTION, a organizat în data de 17 Septembrie 2014 prima masă rotundă a proiectului D4A din România. Au participat reprezentanți ai autorităților locale din regiune, agenții regionale de energie și furnizori de date energetice.


Principalele teme discutate au fost:

  • Analiza situației din România privind accesibilitatea autorităților locale la date energetice, raport realizat în proiectul MESHARTILITY;
  • Evaluarea tipurilor de date de consumuri energetice necesare realizării PAED de către municipalitățile semnatare ale Convenției Primarilor;
  • Cadrul legislativ privind transferul de date energetice în România, raport realizat în proiectul MESHARTILITY;
  • Obstacole identificate în accesul municipalităților la date energetice, posibilități de depășire a  acestor obstacole, identificarea unor domenii de interes comun între municipalități și furnizorii  de date energetice pentru colaborare în schimbul de date;
  • Modalități de colaborare între municipalități și furnizorii de date energetice privind transferul  de date – ex: „memorandum of cooperation” propus de AMR prin proiectul SEAP-PLUS.

În urma acestei întâlniri au fost stabilite următoarele concluzii:

  • Interesul deosebit al autorităților locale pentru acces la baze de date energetice credibile și necesare pentru realizarea Planurlor locale de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED);
  • Necesitatea realizării Memorandumului de Cooperare la nivel regional;
  • Discuții cu toți furnizorii de date energetice din regiune;
  • Prioritate ridicată din partea agențiilor regionale/locale de energie pentru furnizarea de asistență tehnică semnatarilor Convenției Primarilor în domeniul realizării de inventare de consumuri energetice și de emisii echivalente precum și al întocmirii/implementării PAED-urilor.