Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA implementează proiectul nr. PGI02448 SUPPORT ”Support Local Governments in Low Carbon Strategies”, în traducere: Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii scăzute de carbon” cofinanțat în cadrul programului de cooperare interregională al Comisiei Europene – INTERREG EUROPE.

Detalii suplimentare pe Pagina SUPPORT ALEA și pe Pagina proiectului SUPPORT

Proiectul este coordonat de IRENA – Agenția Regională de Energie din Istria – Croația, implementat de un consorțiu format din 11 organizații partenere provenind din 9 state Europene și implementat pe durata a 54 de luni, în perioada 1 Ianuarie 2017 – 30 Iunie 2021.

Invitație de participare
Caiet de sarcini achiziție servicii expertiză externă


Anexa 1: Action Plan Template
Anexa 2: Masterplan Energetic al Județului Alba
Anexa 3: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023


Data limită pentru postarea ofertei pe site-ul e-licitatie.ro: 02.11.2018, ora 12:00