ANERGO_DATABASE_2
  • Autoritățile locale joacă un rol crucial în atenuarea schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât se consideră că 80% din consumul de energie și din emisiile de C02 pot fi influențate de activitatea de management a acestora;
  • ANERGO furnizează suport tehnic și coordonare pentru elaborarea Inventarelor de Emisii și Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED-uri);
  • Observatorul Energetic Alba – ANERGO sprijină municipalitățile care doresc să adere la Convenția Primarilor și care sunt interesate de atingerea obiectivelor UE 20-20-20 și autoritățile locale care au aderat în trecut la Convenția Primarilor, având noi termene de trimitere a Inventarelor de Monitorizare a Emisiilor (MEI);
  • Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați pagina web a observatorului:
    www.anergo.alea.ro